top of page

Werken met het KIESblok bevordert doelgericht gedrag

Bij zelfsturing gaat het om het hanteren van emoties, impulsen beheersen en doelgericht gedrag. Doelgericht gedrag is één van de executieve functies (EF). In het artikel Ontwikkel EF met KIESblok lees je meer over de andere EF. Gebrek aan zelfsturing kan leiden tot een laag zelfbeeld, angst, koppigheid en besluiteloosheid.

KIESblok is een cocktail van executieve functies, zelfsturing en metacognitie. “Kinderen die impulsen goed kunnen beheersen zijn in staat om beter te leren en kunnen zich sociaal beter redden.”

Hoe ontwikkelt een kind zelfsturing?

Vaardigheden zoals geconcentreerd werken, haalbare doelen stellen, plannen, reflecteren, keuzes maken, problemen oplossen en samenwerken stimuleren zelfsturing. Zie je de raakvlakken met KIESblok?

✓ Het opstellen van haalbare doelen (Wat ga ik leren, Wat weet ik er al van)

✓ Plannen van werk (Wat weet ik er al van? Wat ga ik leren? Hoe pak ik het aan?)

✓ Reflecteren op eigen werk en handelen (Ik kijk terug)

✓ Keuzes maken (Hoe pak ik het aan?)

✓ Problemen oplossen (Wat weet ik er al van, Wat ga ik leren, Hoe pak ik het aan?

✓ Ik werk zelfstandig, Ik werk coöperatief, Ik stel een vraag, Ik kijk terug)

✓ Samenwerken (Ik werk coöperatief, Ik stel een vraag, Ik kijk terug)

KIESblok ontwikkelt doelgericht gedrag. Praten over doel gericht leren komt bij het werken met het KIESblok dagelijks aan bod .

Laat kinderen*:

▪ Beschrijven wat concentratie is en uitleggen waarom het belangrijk is

▪ Uitleggen hoe ik kan voorkomen dat ik afgeleid word

▪ Beschrijven hoe ik kan omgaan met tegenslag

▪ Een eenvoudig plan maken voor de uitvoering van een taak

▪ Uitleggen waarom het handig is om een plan te maken

(Dit heeft betrekking op alle KIESblok vlakken: voorkennis activeren, doelen stellen, de aanpak bepalen, inoefenen, zelfstandig/coöperatief werken, vragen stellen en reflecteren)

Kinderen leren zelfsturing.PNG

Metacognitie is het inzicht over het eigen leerproces; het 'leren over leren' dat o.a. de motivatie; het genieten van leren vergroot.

Door het werken met het KIESblok zijn kinderen betrokken bij het; ophalen van voorkennis, het opstellen van doelen, het kiezen van de aanpak, het inoefenen van de aanpak, zelfstandig of coöperatief verwerken, vragen stellen en reflecteren. De kinderen zijn aan zet en leren veel bewuster, dit vergroot metacognitie. Werk ook doelgericht aan zelfsturing (doelgericht gedrag), metacognitie en EF met het KIESblok.

Doelgericht gedrag zorgt voor het vergroten van de concentratie en motivatie.

Het is middels de E-learning: “Werken met het KIESblok” mogelijk om in zes weken het KIESblok te implementeren in de klas. Er is geen vervanging nodig voor de groep en er is een duo- leerkracht cursus beschikbaar.

Naast de training: Werken met het KIESblok” zijn er meerdere Expert trainingen beschikbaar die zorgen voor verdieping:

  • Coöperatief werken

  • Leren leren

 

In de training Leren leren komt het fundament van het KIESblok aan bod. Het geheel zorgt ervoor dat iedere leerkracht direct aan de slag kan met:

  • De leerlijn leren leren

  • Werkhoudingproblemen

  • 21e- eeuwse vaardigheden

  • Executieve functies

bottom of page