top of page
KIESblok 1 jaar onderzoek.PNG

KIESblok onderzocht:
Trots en tevreden!

KIESblok klassenpakket.PNG

KIESblok bestaat 1 jaar! Dit jubileum vieren wij trots en tevreden met de uitkomsten van het onderzoek van Radboud University en dit succes delen wij graag! Enkele conclusies/quotes uit het onderzoeksverslag zijn:

 

“Leerkrachten ervaarden dat ze door het KIESblok bewuster de instructie en de lesfasen doorlopen.”

“Nadere inspectie van de data toonde (al na zeven weken!) een lichte groei op vijf van de zeven onderdelen van het KIESblok: voorkennis activeren, doelen stellen, aanpak bepalen, coöperatief inoefenen en reflectie…..Zo legden leerlingen een betere koppeling tussen de dingen die zij eerder hadden gedaan en bleven leerlingen zelf gericht terugkijken en controleren na afloop van een taak.”

 

Een mooie samenvatting van de werkwijze is dit gedeelte uit het onderzoeksverslag:

“Elk onderdeel van het KIESblok kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zelfregulerend leren.

 

Het eerste onderdeel ‘activeren van voorkennis’ heeft een sterk positief effect op leren (Mayer, 2003). Het activeren van voorkennis verbetert het leren op drie verschillende manieren: nieuwe informatie wordt in samenhang opgeslagen met oude informatie, er worden verbanden gelegd tussen verschillende informatie en informatie wordt beoordeeld op bruikbaarheid (Pressley & Hilden, 2006).

 

Het tweede onderdeel ‘het stellen van doelen’ zorgt ervoor dat leerlingen actief betrokken zijn, meer gericht zijn op het behalen van het doel, beter weten wat ze gaan leren, nieuwsgieriger zijn en hogere resultaten behalen (Hollingsworth & Ybarra, 2017).

 

Het derde onderdeel ‘aanpak bepalen’ helpt leerlingen bij het volgen, selecteren, uitwerken en ordenen van informatie, zodat inzicht mogelijk wordt (Pintrich, 1999).

 

Het vierde onderdeel ‘het coöperatief inoefenen’ heeft een positief effect op interesse, probleemoplossend vermogen en leerresultaten (Hattie, 2014).

 

Het vijfde onderdeel ‘het zelfstandig verwerken’ zorgt ervoor dat leerlingen leren om eerst problemen zelf op te lossen en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast zorgt het zelfstandig verwerken ervoor dat leerlingen hun mogelijkheden beter kunnen inschatten (Hollingsworth & Ybarra, 2017).

 

Het laatste onderdeel ‘de reflectie’ geeft leerlingen inzicht in hun eigen manier van leren.

Wanneer leerlingen hun eigen invloed op het leren onder woorden kunnen brengen, krijgen ze inzicht op effectief leergedrag (Tijssen, Bod & Mooy, 2007).”

 

Daarnaast concludeert het onderzoek van Radboud University: “Behalve dat de online module snel en gemakkelijk te gebruiken was, had de online module ook een moderne uitstraling en waren de te doorlopen stappen duidelijk aangegeven. Bovendien gaven de bijbehorende posters en materialen de leerkrachten duidelijke handvatten gedurende de instructie.”

Na inspraak van de deelnemende scholen is de Basistraining Leren leren nu geheel vernieuwd, verbeterd en uitgebreid met bijv. instructievideo’s uit de dagelijkse lespraktijk. Bij de E-learning: Basistraining Lerenleren@school worden alle materialen geleverd die nodig zijn bij de opstart in de groep:

  • Het instructieblok

  • 27 kiesblokken voor de klas

  • De downloads (instructieposters e.d.)

Iedereen heeft recht om te leren leren. Laten we samen de schouders zetten onder goed onderwijs!

bottom of page