top of page

KIESblok Kick-off Training

Datum: 24 September 2020

Trainingsduur:  16:00 - 20:00 uur.

Incl. goed verzorgd diner en aanvullende online training.

________________________

In 6 weken tijd implementeert u KIESblok effectief in de klas.
Incl. de E-learning: Basistraining lerenleren@school.

 

De KIESblok Kick-off Training geeft leerkrachten en coördinatoren grip op de  invoering van KIESblok.

 • U leert de kinderen, met hulp van het KIESblok, zeven lesfasen effectief doorlopen.

 • U leert hoe u in de instructie strategieën aanbiedt.

 • U leert kinderen bewúst denkstappen structureren.

 • U brengt het klassenmanagement en uw instructievaardigheden op een hoger niveau.

 • U betrekt leerlingen interactief bij de les en houdt hen betrokken, zodat de lesstof beklijft.

 • U leert coöperatieve werkvormen inzetten.

 • U creëert meer tijd en ruimte om hulp op maat te bieden.

 • U bevordert zelfregulatie, met KIESblok als leidraad.

 • U leert kinderen structureel leervaardigheden.

 • U leert de motivatie van kinderen vergroten.

 • U leert faalangst voorkomen.

 • U leert hoe u gebruik maakt van voorkennis.

 • U leert hoe u een betekenisvol doel stelt.

 • U leert kinderen meer zelfstandigheid ontwikkelen.

 • U leert met een groei-mindset feedback geven.

 • U leert hoe eigenaarschap ontwikkelt. 

 • U leert kinderen reflecteren.

 • U leert de invoering van KIESblok binnen uw team coördineren.


Eerst volgende Kick-off Training:

Donderdag 24 September 2020

Aanvang:16:00 uur

Kade 10, Westkadijk, Nijkerk

 

De training wordt verzorgd door Erika Verdouw,
bedenker van het KIESblok.

KIESblok Erika Verdouw.png
bottom of page