top of page

KIESblok versterkt instructiemodellen als EDI

Werken met het KIESblok versterkt instructiemodellen EDI, IGDI, DIM, ADIM, en GRRIM.

 

Werken met het KIESblok zorgt voor actieve betrokkenheid. KIESblok visualiseert en slijpt leervaardigheden in. Dit leidt tot zelfinstructie.                        
 

Het handelend leren is een kernwaarde voor het werken met het KIESblok. De werkwijze verbindt leervaardigheden met concreet handelen. Deze waarde is gestoeld op de handelingspsychologie die we kennen van bijv. het handelingsmodel. Het leren verloopt volgens de volgende opbouw; bewegingen van het eigen lichaam, concreet materiaal, getekende voorstellingen, modellen en uiteindelijk de geschreven opgave bijv. de kale som. Bij uitval wordt teruggegrepen op een eerdere fase van leren. Bijv. met het leren van deelsommen gaan we terug naar het verdelen van knikkers in vakken.

Het KIESblok maakt de leerfasen concreet doordat de leerlingen bij elke fase het blok meedraaien. De bewustwording van leren wordt hierdoor enorm vergroot. Door het werken met het KIESblok wordt met actieve betrokkenheid gewerkt aan het visualiseren en inslijpen van leervaardigheden dat leidt tot zelfinstructie. Aan het einde van de basisschool zijn kinderen in staat om zelfstandig een taak te structuren met hulp van het KIESblok. Werken met het KIESblok geeft ze een Krachtig Instrument in handen om Effectief te gaan Studeren in het voorgezet onderwijs gaan (KIESblok). 
De leerlijn leren leren hanteert vijf deelgebieden: Taakaanpak, uitgestelde aandacht/hulp vragen, zelfstandig (door) werken, samenwerken en reflecteren. Met de leerlijn in gedachte is het KIESblok ontwikkeld ter verbetering van werkhouding; leren wordt krachtig, concreet en effectief. Veel instructiemodellen zijn gestoeld op deze leerlijn. Te denken valt aan IGDI, DIM, ADIM, EDI en GRIMM. De opbouw van de les is een gemene deler waarbij voorkennis wordt geactiveerd, doelen worden opgesteld, de aanpak/strategie gemodeld, coöperatieve werkvormen worden ingezet, zelfstandig wordt verwerkt, vragen worden gesteld en gereflecteerd wordt op de les.  
 
Het KIESblok visualiseert de instructiemodellen en zet bij elke fase opnieuw aan tot actieve betrokkenheid doordat het blok meegedraaid wordt door de leerlingen. Door het handelen, het concrete materiaal en de visualisering worden de modellen ondersteunt. Kinderen pikken de werkwijze snel op en zijn vlot in staat om zelfstandig de taak te structuren. Het blok wordt een middel tot zelfinstructie en differentiatie. Dit levert de leerkracht ruimte en tijd op voor begeleiding op maat en vergroot de motivatie en eigenaarschap bij leerlingen. 

 

Het KIESblok is dé innovatie die het leren leren krachtig en effectief maakt. 

De implementatie van KIESblok gebeurt middels de E-learning: “Werken met het KIESblok”. In deze training wordt in twee weken steeds met twee vlakken geoefend. Hierdoor is het mogelijk om in zes weken te werken met het KIESblok. Er is geen vervanging nodig voor de groep en de duo- leerkracht doet de cursus ook. Tegelijkertijd maakt het team afspraken en legt de werkwijze vast.

Erika Verdouw, de bedenker van het KIESblok is in Amersfoort werkzaam als groepsleerkracht en gedragsspecialist.

bottom of page