top of page

60+ Voordelen van KIESblok

Vergroot het leerrendement. Leerlingen meer betrokken?
Doelgericht werken, leren reflecteren, Executieve functies. Heb je even....?!

 

60+ voordelen van KIESblok. 

#onderwijsverbetering #veelvoorweinig #Elearning #Executievefuncties #leervaardigheden #coöperatief 

 1. Vergroot betrokkenheid

 2. Structureert lesfasen

 3. Visualiseert de lesfasen

 4. Voorkomt faalangst

 5. Maakt denkstappen inzichtelijk 

 6. Vergroot taakinitiatie

 7. Bevordert zelfregulatie

 8. Vergroot metacognitie

 9. Bevordert volgehouden aandacht 

 10. Voorkomt motivatieproblemen

 11. Bevordert taakaanpak

 12. Vergroot leerrendement

 13. Vergroot samenwerkingsvaardigheden

 14. Vergroot zelfstandig werken

 15. Bevordert (de juiste)vragen stellen

 16. Vergroot motivatie

 17. Maakt differentiëren eenvoudig

 18. Bevordert het uitstellen van aandacht

 19. Bevordert planning en tijdsmanagement

 20. Bevordert doelgerichtheid

 21. Leert reflectieve vaardigheden 

 22. Geeft de leerling grip op de lesfasen

 23. Zet aan tot actie en interactie

 24. Voorkomt concentratieproblemen

 25. Bevordert coöperatief werken

 26. Leert voorkennis activeren

 27. Leert de leerkracht signaleren en acteren

 28. Bevordert een goede lesinstructie

 29. Geeft de leerkracht tijd voor verlengde instructie

 30. Versterkt het klassenmanagement 

 31. Geeft de leerkracht in één oogopslag zicht op lesbetrokkenheid

 32. Maakt dat elke instructie krachtig is

 33. Maakt leren effectief

 34. Maakt efficiënt gebruik van het werkgeheugen

 35. Bevordert inhibitie

 36. Geeft meer inzicht in eigen gedrag

 37. Vergroot Cognitieve flexibiliteit 

 38. Bevordert zelfsturing 

 39. Bevordert taakgedrag

 40. Geeft zicht op eigen sterkten

 41. Leert nieuwe doelen opstellen

 42. Vergroot probleemoplossend denken

 43. Bevordert hoge denkvaardigheden 

 44. Bevordert kritisch denken

 45. Is de leidraad voor zelfinstructie bij digitale verwerking

 46. Bevordert creatief denken

 47. Bevordert communicatie technieken

 48. Vergroot sociale vaardigheden 

 49. Bevordert het zoeken van de juiste strategie

 50. Maakt dat leren leren concreet en tastbaar toepasbaar wordt

 51. Alle onderdelen van de leerlijn leren leren komen structureel aan bod

 52. Verbetert werkhouding

 53. Zorgt voor rust in de klas

 54. Biedt vaste structuur voor wie dit nodig heeft

 55. Bevordert zelfinstructie en keuze eigen leerweg

 56. Vergroot eigenaarschap en verantwoordelijkheid

 57. Bevordert keuzevrijheid en motivatie

 58. Maakt leren betekenisvol

 59. Zorgt dat leerstof beter beklijft

 60. Stapsgewijs  in 6 weken te implementeren

 61. Werkt in de training met vastleggen van teamafspraken

 62. Met veel praktisch inzetbare download

 63. Met mogelijkheid tot verdiepingstrainingen: coöperatief werken, hoogbegaafdheid, lerenleren, executieve functies.

 64. Ook voor TLIM scholen

 65. Visualiseert en vitaliseert instructiemodellen Edi, Igdi en Adim

Kortom KIESblok: krachtig en effectief leren!

Verbeter ook onderwijskwaliteit en leerbetrokkenheid: Investeer in leren leren met KIESblok

 

Per klas, incl. Persoonlijke E-learning incl. downloads en instructieblok voor de leerkracht en leerling Kiesblokken nu voor €245,-

Of vraag een team Kick-start bijeenkomst aan en start onder begeleiding. Mail voor info: info֎kiesblok.nl 

Nieuw! Training Executieve functies concretiseren met KIESblok. Verwacht in juni 2021. 

bottom of page